-2,500,000 
38,000,000  35,500,000 
-1,500,000 
36,000,000  34,500,000 
-2,000,000 
29,500,000  27,500,000 
-3,000,000 
42,500,000  39,500,000 

Hiển thị 1–20 trong 273 kết quả