-2,000,000 
25,500,000  23,500,000 
-3,000,000 
14,000,000  11,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất