39,400,000 
36,000,000 
23,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất