-2,490,000 
29,990,000  27,500,000 
-2,490,000 
29,990,000  27,500,000 
-2,000,000 
36,500,000  34,500,000 
-2,000,000 
36,500,000  34,500,000 
-8,500,000 
65,000,000  56,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất