-1,100,000 
26,000,000  24,900,000 
-1,000,000 
28,500,000  27,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất