Giá từ: 28,500,000 
Có 4 lựa chọn cấu hình
Giá từ: 31,000,000 
Có 5 lựa chọn cấu hình
-5,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
54,000,000  49,000,000 
-10,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
56,000,000  46,000,000 
-2,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
37,500,000  35,500,000 
-2,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
33,000,000  31,000,000 
Có 7 lựa chọn cấu hình
Có 5 lựa chọn cấu hình
-15,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
68,000,000  53,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất