-2,000,000 
surface-book-1-i7-16gb-1tb-gtx-965m-2gb-99surface-book-i5-8gb-256-gtx-940m-1gb-likenew-99
21,000,000  19,000,000 
-2,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
37,500,000  35,500,000 
-2,000,000 
Lợi ích của bản lề là màn hình có thể tách rời hoàn toàn, tạo nên nét độc đáo.
33,000,000  31,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất