-4,000,000 
33,500,000  29,500,000 
-3,500,000 
35,000,000  31,500,000 
-3,000,000 
40,000,000  37,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất