-1,500,000 
25,500,000  24,000,000 
-1,000,000 
29,000,000  28,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất