-3,000,000 
83,000,000  80,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất