-300,000 
2,700,000  2,400,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất