-250,000 
800,000  550,000 
-50,000 
350,000  300,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất