-250,000 
800,000  550,000 
-100,000 
300,000  200,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất