Có 4 lựa chọn cấu hình
29,600,000 
-2,300,000 
48,800,000  46,500,000 
-2,000,000 
65,500,000  63,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất