-2,300,000 
48,800,000  46,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất