Sự kiện

Apple nâng cấp MacBook Pro 13 với chip M2, “bình cũ rượu mới” không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ

/Posted by / 48 / 0