-2,500,000 
34,500,000  32,000,000 
-3,500,000 
33,500,000  30,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất