-2,000,000 
30,000,000  28,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất