-2,000,000 
surface-pro-2017-i5-8gb-128-newsurface-pro-2017-i5-8gb-128-new
46,000,000  44,000,000 
-3,500,000 
surface-pro-2017-i5-8gb-128-newsurface-pro-2017-i5-8gb-128-new
33,500,000  30,000,000 
-1,500,000 
23,000,000  21,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất