3,350,000 
2,450,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất