-1,100,000 
26,000,000  24,900,000 
-500,000 
26,000,000  25,500,000 
-500,000 
29,000,000  28,500,000 

Hiển thị 181–200 trong 250 kết quả