-5,400,000 
32,900,000  27,500,000 
-5,400,000 
32,900,000  27,500,000 
-5,400,000 
32,900,000  27,500,000 
-5,400,000 
32,900,000  27,500,000 
39,900,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất