39,400,000 
27,700,000 
23,500,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất