-3,900,000 
14,900,000  11,000,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất